info@arh-lozica.hr   +385 1 30.99.095

Što je energetski certifikat? - Energetski certifikati u Hrvatskoj

  Naslovnica/Što je energetski certifikat?

Što je energetski certifikat?

Energetskim certifikatom se predočuju energetska svojstva zgrade, odnosno njezina posebnog dijela.

Energetsko svojstvo zgrade je izračunata ili izmjerena količina energije potrebna za zadovoljavanje potreba za energijom prilikom karakteristične uporabe zgrade, a koja među ostalim uključuje energiju koja se koristi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu tople vode i osvjetljenje.

Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela, izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m² te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.
Energetski certifikat važi deset godina od dana njegova izdavanja.

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Više...